Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Mutabene

Prvouka

233 Kč
233 Kč
Prvouka - Jak se co dělá
Mutabene, Kód: M1503
233 Kč
233 Kč
Prvouka - Exotická zvířata
Mutabene, Kód: M1505
233 Kč
233 Kč
Prvouka - Tělo a zdraví
Mutabene, Kód: M1507
233 Kč
Prvouka - Dříve a dnes
Mutabene, Kód: M1508
233 Kč
Prvouka - Sporty
Mutabene, Kód: M1509
233 Kč

Anglický jazyk

233 Kč
233 Kč
233 Kč
233 Kč
233 Kč
233 Kč
233 Kč
233 Kč

Finanční gramotnost

233 Kč
233 Kč

Logické myšlení

233 Kč
233 Kč

Pohádky

233 Kč
233 Kč

Vizuální vnímání

Oko a ruka - Stopy a obrysy
Mutabene, Kód: M1701
233 Kč
233 Kč
Oko a ruka - Kombinuj a doplň!
Mutabene, Kód: M1703
233 Kč
Oko a ruka - Skrývačky
Mutabene, Kód: M1704
233 Kč
233 Kč
233 Kč

Prostorové vnímání

233 Kč
233 Kč
233 Kč
233 Kč

Obsahové vnímání

233 Kč
233 Kč
233 Kč
233 Kč

Paměť a logika

369 Kč
369 Kč
Rámeček Logico Piccolo
Mutabene, Kód: M1000
274 Kč

Český jazyk

233 Kč
233 Kč
233 Kč
233 Kč
233 Kč
233 Kč
233 Kč
233 Kč
233 Kč
233 Kč
233 Kč
233 Kč
233 Kč
233 Kč
233 Kč
369 Kč
369 Kč
369 Kč
233 Kč
233 Kč
Český jazyk - E s háčkem 1
Mutabene, Kód: M1425
233 Kč
Český jazyk - E s háčkem 2
Mutabene, Kód: M1426
233 Kč

Matematika a geometrie

233 Kč
233 Kč
233 Kč
Matematika - Obvod a obsah
Mutabene, Kód: M1210
233 Kč
Matematika - Desetinná čísla
Mutabene, Kód: M1211
233 Kč
Matematika - Závorky
Mutabene, Kód: M1212
233 Kč
Matematika - Co dříve?
Mutabene, Kód: M1213
233 Kč
233 Kč
233 Kč
233 Kč
233 Kč
233 Kč
233 Kč
233 Kč
233 Kč
147 Kč

Sluchové vnímání

Slabikolov
Mutabene, Kód: M1732
233 Kč
Slovolov
Mutabene, Kód: M1733
233 Kč
Samohláskolov
Mutabene, Kód: M1734
233 Kč
Souhláskolov
Mutabene, Kód: M1735
233 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno