Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Český jazyk - Začínáme číst, část 1

Nakladatelství: Mutabene

Kód: M1410

LOGICO PICCOLO je učební systém pro předškolní stupeň MŠ a pro 1. stupeň ZŠ a speciálních škol

Skládá se z rámečku a různých souborů, v každém souboru je 16 karet.

Jednotlivé karty jsou ze silného kartony, lakované, každá karta obsahuje 10 úkolů, označených barevnými puntíky

Kombinuje koncentraci, pozornost a trpělivost s jednoduchou manipulací, kognitivní proceesy s manuálními, učení hrou.

Vlastní tempo výuky je v souladu s individuálními schopnostmi a zájmy dítěte a s různými úrovněmi talentu a nadání.

Mimořádně vhodné pro děti specifickými poruchami učení, zejména pro dislektiky, diskalkuliky, při reedukaci a při ztišení hyperaktivních dětí.

Různé stupně obtížnosti v rámci každého souboru.

Vlastní odpovědnost díky vlastní kontrole, motivující forma práce bez z strachu z neúspěchu

Ideální pro skupinové vyučování a podporu spolupráce dětí, osvědčené v malotřídních školách

Rozvoj a reedukace zrakového vnímání, cvičení zrakové percepce a prostorové orientice, logického myšlení, vědomostí, schopností a představivosti

 

Poznávání písmen P L M S A na začátku slov 
Poznávání písmen P L M S A uvnitř slov 
Poznávání písmen p l m s a
Poznávání písmen I O U V E ve slovech v souvislosti s porozuměním významu slov 
Procvičování písmen ve slovech, poznávání slabik na začátku slova 
Poznávání písmen i u o v e ve slovech na základě fonematického sluchu a porozumění významu slov 
Čtení slov a skládání slabik – porozumění obsahu čtených slov, skládání slov ze slabik 
Čtení krátkých a dlouhých samohlásek – uvědomění si kvantity samohlásek 
Čtení krátkých a dlouhých samohlásek – rozpoznávání kvantity samohlásek ve slovech, pochopení významu slov 
Čtení slov s krátkými a dlouhými samohláskami – procvičení analýzy a syntézy slov s různou kvantitou samohlásek na základě pochopení významu slov
Procvičení čtení velkých písmen – procvičení fonematického sluchu a čtení probraných písmen 
Čtení písmen T K J D N ve slovech – procvičení analýzy a syntézy slov na základě pochopení významu
Čtení písmen t k j d n ve slovech – rozpoznávání písmen a slov na základě pochopení významu slova
Přiřazování slov k obrázkům – čtení slov s porozuměním významu 
Čtení dvojhlásek au ou ve slovech a větách – poznávání slov a čtení vět na základě porozumění obsahu sdělení
Sestavování slov z písmen a jejich přiřazení k obrázkům – procvičení analýzy a syntézy, nácvik psaní slov

16 různých karet, určeno pro první ročník ZŠ

K SOUBORU KARET JE NUTNÉ ZAKOUPIT RÁMEČEK LOGICO PICCOLO

233 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno