Menu
 • Zboží (0)
 • Kategorie (0)

Co je to náhradní plnění

Každé firmě, která zaměstnává nad 25 pracovníků, vzniká povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP) a to v povinném podílů 4% k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců. V případě, že firma nezaměstnává požadovaný počet OZP, musí ze zákona odvést státu částku, která odpovídá 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy. Náhradní plnění představuje ideální alternativu, pokud vaše firma nemůže přímo zaměstnávat OZP a zároveň chcete ušetřit na zmíněném odvodu státu. Stačí si objednat služby nebo zboží od společnosti, která zaměstnává více jak 50% OZP. Právě takovým dodavatelem je Mgr. Radek Vaníček.

Již řadu let jsme solidním poskytovatelem služeb pro náhradní plnění, proto Vám pomůžeme splnit povinný podíl k Vaší plné spokojenosti.

Cílem náhradního plnění je především podpora zaměstnávání lidí s některou formou postižení. U firmy Mgr. Radek Vaníček pracuje více než 90% lidí s handicapem, nejčastěji se jedná o sluchová postižení. Jsme členy asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených.

Když jsme před 5 lety přijímali prvního zaměstnance s postižením, nikdy nás nenapadlo, že zanedlouho bude těchto zaměstnanců téměř plná firma. Jsme hrdí na to, že u nás pracují. Nákupem u nás je můžete podpořit i vy.

Povinný podíl a jak ho splnit

V ČR máme možnost plnit povinný podíl přímým zaměstnáváním, finančním odvodem státu, ale i náhradním plněním, tedy odběrem výrobků, služeb či zadáváním zakázek společnostem s více jak 50% podílem OZP zaměstnanců. Využít náhradní plnění má tedy hned dvě výhody. Splníte státem zadanou povinnost o zaměstnávání OZP a zároveň nakoupíte zboží, které potřebujete.

Jak na to?

 • Do objednávky uveďte, že chcete zboží započítat do náhradního plnění.
 • Oznámení této skutečnosti je velmi důležité, jelikož vystavená faktura není automaticky brána jako doklad s náhradním plněním.
 • Vystavíme vám doklad s informací, že zboží bylo odebráno od obchodního partnera poskytujícího náhradní plnění.
 • Používáme systém dvojnásobné kontroly. Nejprve se dotazujeme na správnost dokladů, poté je vkládáme do elektronické evidence. Tento postup zajišťuje chod celé agendy, proto prosíme o spolupráci.
 • Veškeré doklady jsou evidovány na elektronickém portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde může odběratel po přihlášení dále s doklady pracovat.
 • Můžete nás snadno vyhledat mezi firmami v Seznamu dodavatelů náhradního plnění.
 • Pokud budete mít zájem, předložíme vám kopii certifikátu Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených, které jsme členem.
 • Na začátku roku rozesíláme potřebné doklady pro náhradní plnění.
 • Dokumentace náhradního plnění se odevzdává do 15. února na místní Úřad práce za uplynulý kalendářní rok.