Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

D+H

287 Kč

Český jazyk, čtení, psaní

1 525 Kč
Pravopis ů /ú
D+H, Kód: POM10
23 Kč
Hmatová destička
D+H, Kód: POM36
41 Kč
1 679 Kč
1 525 Kč
1 525 Kč
Tabulka souhlásek
D+H, Kód: POM26
23 Kč
123 Kč
Předpony s-/z-/vz-
D+H, Kód: POM18
23 Kč
Tvoření slov
D+H, Kód: POM12
23 Kč
Slovní druhy
D+H, Kód: POM14
54 Kč
Druhy zájmen
D+H, Kód: POM16
54 Kč
54 Kč
162 Kč
Rod podstatných jmen
D+H, Kód: POM8
23 Kč
23 Kč
23 Kč
54 Kč
31 Kč

Pomůcky

185 Kč
319 Kč
301 Kč
31 Kč
32 Kč
8 Kč
424 Kč
8 Kč
53 Kč
8 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno