Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

D+H

Český jazyk, čtení, psaní

1 584 Kč
Pravopis ů /ú
D+H, Kód: DH0606
36 Kč
Hmatová destička
D+H, Kód: 978361
47 Kč
1 717 Kč
1 584 Kč
1 584 Kč
Tabulka souhlásek
D+H, Kód: CJ0009
36 Kč
Abeceda psacích písmen
D+H, Kód: CJ0010
134 Kč
Předpony s-/z-/vz-
D+H, Kód: CJ0011
36 Kč
Tvoření slov
D+H, Kód: CJ0012
36 Kč
Slovní druhy
D+H, Kód: CJ0013
64 Kč
Druhy zájmen
D+H, Kód: CJ0008
64 Kč
64 Kč
253 Kč
Rod podstatných jmen
D+H, Kód: CJ0005
36 Kč
36 Kč
36 Kč
64 Kč
38 Kč

Pomůcky

333 Kč
34 Kč
14 Kč
14 Kč
14 Kč

Publikace

240 Kč
240 Kč
87 Kč
87 Kč
87 Kč
87 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno