Menu
 • Zboží (0)
 • Kategorie (0)

Barevné hranoly pro matematiku

Nakladatelství: D+H

Kód: MAT0001

Popis produktu

Barevné hranoly pro matematiku a možnosti využití

Pro předškolní děti

 • rozlišování barev

 • zraková paměť

 • zrakové rozlišování (co do řady hranolů nepatří, vytvořit stejnou sestavu podle předlohy apod.)

 • dokončování započatých řad (analogie), doplňování chybějících prvků do řad aj. (rozvoj logického myšlení)

 • orientace v prostoru (využití jako stavebnice – s předlohou, bez předlohy)

 • porovnávání velikosti (kratší – delší - stejně dlouhý - nejdelší ¬- nejkratší, nižší – vyšší – nejvyšší - nejnižší), řazení podle velikosti

 • porozumění pojmům vpředu, vzadu, vedle, hned před, hned za, uprostřed, naproti, nad, pod, vlevo, vpravo, šikmo, rovně, blíž, dál…

 • porovnávání množství (více – méně – stejně – nejvíce - nejméně)

 • počítání po jedné

 • skládání hranolů (pod jeden dlouhý poskládat jiné hranoly v různých variantách tak, aby jejich společná délka byla shodná s dlouhým hranolem – lze použít dva i více hranolů)

 • rozvoj kreativity (využívání hranolů k tvorbě obrazců, „staveb“ podle vlastní fantazie)

Pro školní děti

 • přiřazování hranolů k odpovídající číslici

 • rozklady čísel (viz výše – skládání hranolů – děti ale navíc vyjadřují číslicemi a zapisují příslušné rozklady)

 • počítání (sčítání, odčítání, násobení, dělení – i se zbytkem)

 • přiloženou šablonu lze využít k vyvozování délky jednotlivých hranolů a k orientaci na číselné ose

 

Použité materiály jsou zdravotně nezávadné. U předškolních dětí je nutné využívat hranoly pouze pod dohledem dospělé osoby (nebezpečí spolknutí).

301 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno