Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

D+H

Český jazyk, čtení, psaní

1 525 Kč
Pravopis ů /ú
D+H, Kód: DH0606
23 Kč
Hmatová destička
D+H, Kód: 978361
41 Kč
1 679 Kč
1 525 Kč
1 525 Kč
Tabulka souhlásek
D+H, Kód: CJ0009
23 Kč
Abeceda psacích písmen
D+H, Kód: CJ0010
123 Kč
Předpony s-/z-/vz-
D+H, Kód: CJ0011
23 Kč
Tvoření slov
D+H, Kód: CJ0012
23 Kč
Slovní druhy
D+H, Kód: CJ0013
54 Kč
Druhy zájmen
D+H, Kód: CJ0008
54 Kč
54 Kč
162 Kč
Rod podstatných jmen
D+H, Kód: CJ0005
23 Kč
23 Kč
23 Kč
54 Kč
31 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno