Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Individuální vzdělávací plán pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

Nakladatelství: D+H

Kód: 87295007

Popis produktu

Publikace předkládá čtenářům podstatné informace týkající se tvorby individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se specifickými poruchami učení a chování, s mentálním postižením (integrované v MŠ i ZŠ), se sociálním znevýhodněním, z cizojazyčného prostředí. Zabývá se podklady pro tvorbu efektivního IVP, související legislativou a vlastním obsahem (např. i možnostmi úpravy učebního plánu, změnami obsahu v průběhu realizace IVP), formami spolupráce se zákonnými zástupci aj.

Podstatná část publikace je věnována konkrétním možnostem individualizace při tvorbě a realizaci IVP u žáků s různými vzdělávacími potřebami. Součástí jsou četné konkrétní příklady a ukázky jednotlivých vytvořených IVP. Nechybí ani celá škála internetových odkazů na weby související s danou problematikou.


1. vydání, 158 stran

200 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno