Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Slovolov

Nakladatelství: Mutabene

Kód: M1733

Výraz sluchové vnímání zdůrazňuje na první pohled především pasivní složku: přijímání informací podaných mluvenou řečí, tedy schopnost naslouchat, porozumět slyšenému a adekvátně na to reagovat. 

Dva obrázky – jedno slovo – nalezení synonyma 
Zvířata – nalezení synonyma 
Kos v kostele – slovo na začátku jiného slova 
Koza v kozačkách – slovo na začátku jiného slova 
Lev v nálevu – slovo na konci jiného slova 
Vlak v povlaku – slovo na konci jiného slova 
Had ve švihadle – slovo uvnitř jiného slova 
Uhlí v truhlíku – slovo uvnitř jiného slova 
Zelená rtěnka – slovo mezi slovy 
Zvíře mezi zvířaty – slovo mezi slovy 
Hledáček, poznámka, pravítko – sloveso ve slově 
Lov ve slovíčkách – rozkaz ve slově 
Pěšina a pěšinka – zdrobněliny 
Slovo + tvorba = slovotvorba – složená slova 
Mravenčí píle – složené výrazy 
Lyžařské brýle – složené výrazy 

16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první až druhý ročník ZŠ

233 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno