Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Základní cvičení 1 - Rozšíření slovní zásoby

Nakladatelství: Mutabene

Kód: M1401

LOGICO PICCOLO je učební systém pro předškolní stupeň MŠ a pro 1. stupeň ZŠ a speciálních škol

Skládá se z rámečku a různých souborů, v každém souboru je 16 karet.

Jednotlivé karty jsou ze silného kartony, lakované, každá karta obsahuje 10 úkolů, označených barevnými puntíky

Kombinuje koncentraci, pozornost a trpělivost s jednoduchou manipulací, kognitivní proceesy s manuálními, učení hrou.

Vlastní tempo výuky je v souladu s individuálními schopnostmi a zájmy dítěte a s různými úrovněmi talentu a nadání.

Mimořádně vhodné pro děti specifickými poruchami učení, zejména pro dislektiky, diskalkuliky, při reedukaci a při ztišení hyperaktivních dětí.

Různé stupně obtížnosti v rámci každého souboru.

Vlastní odpovědnost díky vlastní kontrole, motivující forma práce bez z strachu z neúspěchu

Ideální pro skupinové vyučování a podporu spolupráce dětí, osvědčené v malotřídních školách

Rozvoj a reedukace zrakového vnímání, cvičení zrakové percepce a prostorové orientice, logického myšlení, vědomostí, schopností a představivosti

 

Význam slov – spojení děje s předmětem 
Homonymie sloves – používání slovesa v různých souvislostech 
Rýmy se slovesy – přiřazení rýmujících se sloves 
Rýmy s podstatnými jmény – třídění podstatných jmen podle zvukové podoby 
Podstatná a přídavná jména – vytváření složených pojmů 
Homonymie podstatných jmen – uvědomění si různých významů slova 
Přídavná jména – antonymy – přiřazování přídavných jmen opačného významu
Přídavná jména a příslovce – nalezení stejných dvojic přídavných jmen 
Předložky – nalezení stejného obrázku 
Předložky – nalezení stejného umístění v různých situacích 
Slova souřadná – přiřazování obrázků podle významu 
Slova významem podřazená – třídění slov podle významu 
Počátek slov – vnímání stejných hlásek, procvičování fonematického sluchu 
Slovesa a podstatná jména – logické spojení děje s odpovídajícím předmětem 
Jednotné a množné číslo – přiřazování předmětů na obrázcích dle pokynu

16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ
K SOUBORU KARET JE NUTNÉ ZAKOUPIT RÁMEČEK LOGICO PICCOLO
249 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno