Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Matematika - Desetinná čísla

Nakladatelství: Mutabene

Kód: M1211

LOGICO PICCOLO je učební systém pro předškolní stupeň MŠ a pro 1. stupeň ZŠ a speciálních škol

Skládá se z rámečku a různých souborů, v každém souboru je 16 karet.

Jednotlivé karty jsou ze silného kartony, lakované, každá karta obsahuje 10 úkolů, označených barevnými puntíky

Kombinuje koncentraci, pozornost a trpělivost s jednoduchou manipulací, kognitivní proceesy s manuálními, učení hrou.

Vlastní tempo výuky je v souladu s individuálními schopnostmi a zájmy dítěte a s různými úrovněmi talentu a nadání.

Mimořádně vhodné pro děti specifickými poruchami učení, zejména pro dislektiky, diskalkuliky, při reedukaci a při ztišení hyperaktivních dětí.

Různé stupně obtížnosti v rámci každého souboru.

Vlastní odpovědnost díky vlastní kontrole, motivující forma práce bez z strachu z neúspěchu

Ideální pro skupinové vyučování a podporu spolupráce dětí, osvědčené v malotřídních školách

Rozvoj a reedukace zrakového vnímání, cvičení zrakové percepce a prostorové orientice, logického myšlení, vědomostí, schopností a představivosti

 

Desetinná čísla kolem nás – přiřazování údajů vyjádřených desetinným číslem k obrázkům 
Čteme desetinná čísla 
Zapisujeme desetinná čísla 
Zlomky a desetinná čísla 
Desetiny a setiny 
Zapisujeme zlomky pomocí desetinných čísel 
Číselné osy – čtení zlomků a desetinných čísel znázorněných na číselných osách 
Přibližné vyjádření zlomku pomocí desetinného čísla – vyjádření části celku, které nelze vyjádřit desetinným číslem přesně 
Vážíme – tisíciny 
Ovoce a zelenina – různé způsoby vyjádření hmotnosti s využitím desetinných čísel 
Měříme délku – vyjadřování délky pomocí desetinných čísel v metrech 
Kolik je to milimetrů? – vyjadřování délky v jiných jednotkách 
Různé údaje – stejná délka 
Objem kapalin – vyjadřování objemu pomocí desetinných čísel v litrech 
Tekutiny – různé způsoby vyjádření množství tekutin s využitím desetinných čísel 
Věci kolem nás

16 různých karet, určeno pro druhý až pátý ročník ZŠ

K SOUBORU KARET JE MUTMÉ ZAKOUPIT RÁMEČEK LOGICO PICCOLO

233 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno