Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Připraven ke startu – Pozorování – Odhalování – Vyprávění

Nakladatelství: Mutabene

Kód: M1103

LOGICO PICCOLO je učební systém pro předškolní stupeň MŠ a pro 1. stupeň ZŠ a speciálních škol

Skládá se z rámečku a různých souborů, v každém souboru je 16 karet.
Jednotlivé karty jsou ze silného kartony, lakované, každá karta obsahuje 10 úkolů, označených barevnými puntíky
Kombinuje koncentraci, pozornost a trpělivost s jednoduchou manipulací, kognitivní proceesy s manuálními, učení hrou.
Vlastní tempo výuky je v souladu s individuálními schopnostmi a zájmy dítěte a s různými úrovněmi talentu a nadání.
Mimořádně vhodné pro děti specifickými poruchami učení, zejména pro dislektiky, diskalkuliky, při reedukaci a při ztišení hyperaktivních dětí.
Různé stupně obtížnosti v rámci každého souboru.
Vlastní odpovědnost díky vlastní kontrole, motivující forma práce bez z strachu z neúspěchu
Ideální pro skupinové vyučování a podporu spolupráce dětí, osvědčené v malotřídních školách
 Rozvoj a reedukace zrakového vnímání, cvičení zrakové percepce a prostorové orientice, logického myšlení, vědomostí, schopností a představivosti.
 
Hledání souvislostí mezi obrázky: Co nám dávají rostliny a zvířata? Z čeho se vyrábějí tyto výrobky? Ve kterém obchodě se to dá koupit? Které postavy patří do stejné pohádky? Co se kdy dělá? Co je kde potřeba? Kdo to používá? Kam jede vozidlo? 
Hledání souřadných pojmů (obrázků): Přiřazení dvou obrázků jednomu nadřazenému pojmu. 
Vyjadřování polohy pomocí předložek: Hledání stejného umístění v různých situacích. 
Protiklady: Hledání opačných vlastností nebo stavů. 
Vyjadřování pocitů a nálad: Přiřazení výrazu obličeje různým situacím. 
Smyslové orgány: Které orgány potřebujeme v různých situacích? 
Pojmenování činností: Hledání stejných činností. 
Předměty a jejich obrysy: Hledání předmětu podle obrysu. 
Hledání souvislostí mezi obrázky: Co po dané situaci logicky následuje? S čím a kam o prázdninách?
 
K SOUBORU KARET JE NUTNÉ ZAKOUPIT RÁMEČEK LOGICO PICCOLO
233 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno