Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Připraven ke startu - Dívej se a přemýšlej!

Nakladatelství: Mutabene

Kód: M1102

LOGICO PICCOLO je učební systém pro předškolní stupeň MŠ a pro 1. stupeň ZŠ a speciálních škol
Skládá se z rámečku a různých souborů, v každém souboru je 16 karet.
Jednotlivé karty jsou ze silného kartony, lakované, každá karta obsahuje 10 úkolů, označených barevnými puntíky
Kombinuje koncentraci, pozornost a trpělivost s jednoduchou manipulací, kognitivní proceesy s manuálními, učení hrou.
Vlastní tempo výuky je v souladu s individuálními schopnostmi a zájmy dítěte a s různými úrovněmi talentu a nadání.
Mimořádně vhodné pro děti specifickými poruchami učení, zejména pro dislektiky, diskalkuliky, při reedukaci a při ztišení hyperaktivních dětí.
Různé stupně obtížnosti v rámci každého souboru.
Vlastní odpovědnost díky vlastní kontrole, motivující forma práce bez z strachu z neúspěchu
Ideální pro skupinové vyučování a podporu spolupráce dětí, osvědčené v malotřídních školách
Rozvoj a reedukace zrakového vnímání, cvičení zrakové percepce a prostorové orientice, logického myšlení, vědomostí, schopností a představivosti.
 

Rozlišování tvarů a barev 
Orientace v prostoru: vpravo, vlevo 
Nalezení stejného obrázku, geometrické vzory 
Prostorová představivost 
Orientace v prostoru (nahoře, dole, vpravo, vlevo) 
Nalezení obrázku, který se liší od ostatních 
Doplňování logických řad 
Pokračování v logických řadách 
Doplňování logických řad: orientace v prostoru (dopředu, dozadu, vpravo, vlevo) 
Orientace v prostoru, pohled zepředu a zezadu 
Doplňování skupin: nadřazené a podřazené pojmy 
Vytváření skupin: nadřazené a podřazené pojmy 
Přiřazování obrázků, hledání souvislosti 
Hledání souvislosti: příčina a následek 
Řazení obrázků do chronologického pořadí: Výlet 
Řazení obrázků do chronologického pořadí: Den s Luckou


K SOUBORU KARET JE NUTNÉ ZAKOUPIT RÁMEČEK LOGICO PICCOLO

233 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno