Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Český jazyk – Vyjmenovaná slova část 2 – Zvuková homonymita

Nakladatelství: Mutabene

Kód: M1421

LOGICO PICCOLO je učební systém pro předškolní stupeň MŠ a pro 1. stupeň ZŠ a speciálních škol

Skládá se z rámečku a různých souborů, v každém souboru je 16 karet.

Jednotlivé karty jsou ze silného kartony, lakované, každá karta obsahuje 10 úkolů, označených barevnými puntíky

Kombinuje koncentraci, pozornost a trpělivost s jednoduchou manipulací, kognitivní proceesy s manuálními, učení hrou.

Vlastní tempo výuky je v souladu s individuálními schopnostmi a zájmy dítěte a s různými úrovněmi talentu a nadání.

Mimořádně vhodné pro děti specifickými poruchami učení, zejména pro dislektiky, diskalkuliky, při reedukaci a při ztišení hyperaktivních dětí.

Různé stupně obtížnosti v rámci každého souboru.

Vlastní odpovědnost díky vlastní kontrole, motivující forma práce bez z strachu z neúspěchu

Ideální pro skupinové vyučování a podporu spolupráce dětí, osvědčené v malotřídních školách

Rozvoj a reedukace zrakového vnímání, cvičení zrakové percepce a prostorové orientice, logického myšlení, vědomostí, schopností a představivosti

 

V tomto dílu vysvětlujeme dětem, že k určitému zvuku [i] nebo spojení zvuků (slova), např. [vi:r], existují v některých případech různě psané podoby. A aby děti vybraly v dané situaci tu správnou podobu, je potřeba vnímat toto pravopisně "problematické" slovo v kontextu.

Konceptem tohoto souboru tedy je:

  • uvést děti do problematiky zvukové homonymity v rámci výuky vyjmenovaných slov a sestavit seznam těchto "problematických" slov, resp. zvuků
  • vysvětlit různé významy slov stejného znění a smysluplnými texty obrátit pozornost dětí na okolní slova, která jim pomáhají vybrat správnou pravopisnou podobu
  • věnovat se, v souvislosti se zvukovou homonymitou, úkolům s předponou "vy-"
Karta Obsah
1 Ověřování znalostí vyjmenovaných slov Opakování vyjmenovaných slov v rámci klasických seznamů a napříč nimi
2 Úvodní karta do problematiky zvukové homonymity Uvědomování si existence slov stejného znění a různého významu a pravopisu
3 Zvuková homonymita – podstatná jména Dvojice podstatných jmen (a jejich tvarů) stejného znění a různého významu a pravopisu
4 Zvuková homonymita – slovesa Dvojice sloves (a jejich tvarů) stejného znění a různého významu a pravopisu
5 Zvuková homonymita – různé slovní druhy Dvojice slov stejného znění a různého významu a pravopisu a skupina výt – vít – vila – víla
6 Zvuková homonymita – různé slovní druhy Skupina slov stejného znění a různého významu a pravopisu (mýt – mít – milý – mýlit se – míjet)
7 Zvuková homonymita – různé slovní druhy Skupiny slov stejného znění a různého významu a pravopisu
8 Zvuková homonymita – různé slovní druhy Dvojice slov stejného znění a různého významu a pravopisu
9 Zvuková homonymita – různé slovní druhy Skupina slov stejného znění a různého významu a pravopisu (být – bít – býlí – bílý)
10 Zvuková homonymita – různé slovní druhy Dvojice slov stejného znění a různého významu a pravopisu
11 Zvuková homonymita – slova a slovní spojení Určování příbuznosti s vyjmenovanými slovy
12 Zvuková homonymita – slova a slovní spojení Určování příbuznosti s vyjmenovanými slovy
13 Předpona vy-/vý- Nalezení slova s předponou vy-/vý- ve skupině slov začínající na vi-/ví-
14 Předpona vy-/vý- Třídění slov – vy-/vý-/vi-/ví-
15 Předpona vy-/vý- Určování pravopisu – vy-/vý-/vi-/ví-
16 Zvuková homonymita a předpona vy-/vý- Nalezení pravopisných chyb


16 různých karet, určeno pro třetí až pátý ročník ZŠ

K SOUBORU KARET JE NUTNÉ ZAKOUPIT RÁMEČEK LOGICO PICCOLO

249 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno