Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Geometrie 2 – Představivost – Orientace – Pohyb

Nakladatelství: Mutabene

Kód: M1602

Cílem počáteční geometrie na prvním stupni základní školy není vytvořit základy pro systematické vyučování geometrie na druhém stupni. Počáteční geometrie má svůj specifi cký význam. Budování geometrických představ a geometrického myšlení je založeno na prostorových zkušenostech s předměty. Procvičování vizuálního prostorového vnímání přesahuje hranice geometrie a přispívá k rozvoji obecných schopností myšlení a abstrakce. Programy LOGICO PICCOLO "Geometrie 1", "Geometrie 2" a "Geometrie 3" nabízejí dětem/ žákům možnost samostatně se zabývat různými aspekty geometrie. Tyto programy nemají nahradit jiné způsoby rozvíjení vizuálního prostorového vnímání (zejména geometrické manipulace), ale cíleně je doplňovat. Obsahují vybrané geometrické úkoly, které jsou řešitelné v představách. Tato oblast, tzv. geometrie v hlavě, procvičuje a rozvíjí prostorovou představivost tak, jako pamětné počítání ("počítání z hlavy") rozvíjí matematické schopnosti. Zatímco soubory "Geometrie 1" a "Geometrie 2" se zabývají především rovinnou geometrií, je soubor "Geometrie 3" zaměřen na geometrii v prostoru. Tělesa jsou zobrazována převážně ve volném rovnoběžném promítání. V některých úlohách, kde je to pro názornost vhodnější, je použit i jiný způsob zobrazení, s nímž se žáci mohou běžně setkat v počítačových hrách, různých animacích nebo pláncích stavebnic. Budování geometrických představ a rozvíjení vizuál ního prostorového vnímání se uskutečňuje prostřednictvím těchto činností: rozlišování geometrických tvarů; vztahy mezi dvou- a trojrozměrnými objekty; sestavování těles z částí, rozkládání těles na části; pohledy na prostorové objekty z různých směrů; vyjádření prostorových vztahů rovinnými obrazci; prostorové vztahy při pohybu v trojrozměrném prostoru.

Orientace v kruhu – nalevo od, napravo od, mezi 
Orientace v prostoru v závislosti na pozici pozorovatele 
Určování polohy na mapě se čtvercovou sítí 
Orientace v plánu 
Orientace v tabulce – nahoru, dolů, doleva, doprava 
Skládání čtverců ze dvou částí 
Skládání obdélníků ze dvou částí 
Skládání obrazců z obdélníků, čtverců a trojúhelníků 
Skládání obrazců ze čtverců a trojúhelníků 
Doplňování vzorů, pojmenování geometrických tvarů 
Mnohoúhelníky určené pomocí vrcholů 
Orientace v bodové síti – nahoru, dolů, doleva, doprava. Kreslení mnohoúhelníků 
Orientace v bodové síti – pohyb vodorovně, svisle a po úhlopříčce. Kreslení mnohoúhelníků 
Orientace v bodové síti pomocí souřadnic. Kreslení obdélníků 
Osově souměrné obrázky vystřižené z přeloženého papíru 
Osově souměrné obrázky

16 různých karet, určeno pro první až pátý ročník ZŠ

K SOUBORU KARET JE NUTNÉ ZAKOUPIT RÁMEČEK LOGICO PICCOLO 8020.

233 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno