Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Anglický jazyk – Early Bird – Me and my Family

Nakladatelství: Mutabene

Kód: M1301

LOGICO PICCOLO je učební systém pro předškolní stupeň MŠ a pro 1. stupeň ZŠ a speciálních škol

Skládá se z rámečku a různých souborů, v každém souboru je 16 karet.

Jednotlivé karty jsou ze silného kartony, lakované, každá karta obsahuje 10 úkolů, označených barevnými puntíky

Kombinuje koncentraci, pozornost a trpělivost s jednoduchou manipulací, kognitivní proceesy s manuálními, učení hrou.

Vlastní tempo výuky je v souladu s individuálními schopnostmi a zájmy dítěte a s různými úrovněmi talentu a nadání.

Mimořádně vhodné pro děti specifickými poruchami učení, zejména pro dislektiky, diskalkuliky, při reedukaci a při ztišení hyperaktivních dětí.

Různé stupně obtížnosti v rámci každého souboru.

Vlastní odpovědnost díky vlastní kontrole, motivující forma práce bez z strachu z neúspěchu

Ideální pro skupinové vyučování a podporu spolupráce dětí, osvědčené v malotřídních školách

Rozvoj a reedukace zrakového vnímání, cvičení zrakové percepce a prostorové orientice, logického myšlení, vědomostí, schopností a představivosti

 

This is my family – doplňování vět 
A lot of names – doplňování jmen 
My brother and my sister – doplňování vět (podstatná jména, přídavná jména) 
My parents – doplňování vět 
Opposites – přídavná jména: opak – dvojice 
Look at us – see what we are like! – přídavná jména: stupňování 
What we like – doplňování vět (podstatná jména) 
What we don't like – doplňování vět (slovesa) 
What's the time? – pojmenování času 
A school day – určení denní doby podle činnosti 
What Jack and I do every day – přiřazování věta / obrázek 
Time to help – doplňování vět 
Who's who? – pojmenovávání příbuzenských vztahů 
Who is where? – doplňování předložek 
Colours – What colours do they like the best? – doplňování přídavných jmen označujících barvy 
A day with Susan and Jack – porozumění krátkým větám a jejich seřazení

16 různých karet, určeno pro třetí a čtvrtý ročník ZŠ
K SOUBORU JE NUTNÉ ZAKOUPITRÁMEČEK LOGICO PICCOLO233 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno