Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Základní cvičení 2 - Rozvíjení jazykového citu

Nakladatelství: Mutabene

Kód: M1402

LOGICO PICCOLO je učební systém pro předškolní stupeň MŠ a pro 1. stupeň ZŠ a speciálních škol

Skládá se z rámečku a různých souborů, v každém souboru je 16 karet.

Jednotlivé karty jsou ze silného kartony, lakované, každá karta obsahuje 10 úkolů, označených barevnými puntíky

Kombinuje koncentraci, pozornost a trpělivost s jednoduchou manipulací, kognitivní proceesy s manuálními, učení hrou.

Vlastní tempo výuky je v souladu s individuálními schopnostmi a zájmy dítěte a s různými úrovněmi talentu a nadání.

Mimořádně vhodné pro děti specifickými poruchami učení, zejména pro dislektiky, diskalkuliky, při reedukaci a při ztišení hyperaktivních dětí.

Různé stupně obtížnosti v rámci každého souboru.

Vlastní odpovědnost díky vlastní kontrole, motivující forma práce bez z strachu z neúspěchu

Ideální pro skupinové vyučování a podporu spolupráce dětí, osvědčené v malotřídních školách

Rozvoj a reedukace zrakového vnímání, cvičení zrakové percepce a prostorové orientice, logického myšlení, vědomostí, schopností a představivosti

 

Slabiky – určování počtu slabik ve slově – srovnávání počtu slabik ve slovech 
Počátek slov – vnímání stejných hlásek, rozvíjení fonematického sluchu 
Samohlásky – vnímání krátkých a dlouhých samohlásek, rozvíjení fonematického sluchu
Rýmy s podstatnými jmény – přiřazování rýmujících se podstatných jmen 
Předložky – spojení děje s výslednou situací, vnímání různých tvarů slova 
Příslovečné určení místa – spojení děje s místem, kde se odehrává 
Posloupnost děje – řazení obrázků do chronologického pořadí: Jak vyrobit draka
Posloupnost děje – doplnění obrázků do chronologického pořadí: Den dětí a den dospělých 
Nadřazené pojmy – třídění slov podle významu 
Význam slov – vnímání souvislostí mezi obrázky – spojení děje s předmětem 
Význam slov – nahrazení jednoho předmětu druhým v kontextu určitého děje – určování chybějícího předmětu, vnímání různých obrazových podob jednoho slova – určování souvislosti mezi obrázky

16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ
K SOUBORU KARET JE NUTNÉ ZAKOUPIT RÁMEČEK LOGICO PICCOLO 8020.
233 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno