Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Prvouka – Rostliny v lese, na poli a v zahradě

Nakladatelství: Mutabene

Kód: M1501

Co roste v lese 
Části listnatého stromu 
Naše listnaté stromy – listy a plody 
Správné a špatné chování v lese 
Naše jehličnany – jehličí a šišky 
Jak se vyrábí židle 
Co se vyrábí ze dřeva 
Nebezpečí pro přírodu 
Jedlé a jedovaté houby, plody rostlin 
Vegetační fáze rostlin 
Naše obilniny 
Jak se vyrábí chléb 
Naše zelenina 
Kvetoucí rostliny 
Části tulipánu 
Plody 

Soubor je určen dětem v předškolním věku a žákům první až třetí třídy základních a speciálních škol. Poskytuje mnoho možností k rozvíjení a prohlubování znalostí ze světa rostlin, k rozšiřování slovní zásoby a kultivaci vyjadřovacích schopností. Jako didaktické typy jsou zařazeny rostliny, s nimiž se děti/žáci mohou běžně setkat v naší přírodě. Ilustrace jsou voleny tak, aby zachycovaly charakteristické nebo typické tvary a barvy rostlin.

16 různých  karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první až třetí ročník ZŠ

K SOUBORU KARET JE NUTNÉ ZAKOUPIT RÁMEČEK LOGICO PICCOLO

233 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno