Menu
 • Zboží (0)
 • Kategorie (0)

Oko a ruka - Najít cesty - sledovat cesty

Nakladatelství: Mutabene

Kód: M1780

 • Protínání čar
 • Určování lomených čar, které se protínají v daném bodě
 • Určování oblých čar, které se protínají v daném bodě
 • Přiřazování výřezů s křížením lomených čar (obdélníkové výřezy, šestiúhelníkové výřezy – bez otáčení, osmiúhelníkové výřezy – bez otáčení)
 • Určování protínajících se čar
 • Body čar: Určování čáry, která prochází dvěma, třemi danými body
 • Určování tří, čtyř bodů, kterými prochází oblá čára
 • Orientace v rovině: Určování správné cesty podle pokynů – orientace doleva, doprava, rovně v různých pozicích
 • Určování správné cesty podle pokynů – orientace doleva, doprava, rovně v různých pozicích
 • Určování správné cesty podle pokynů – orientace doleva, doprava, rovně v různých pozicích
 • Přiřazování správného vzoru – orientace doleva, doprava, nahoru, dolů
 • Přiřazování správné lomené čáry – orientace doleva, doprava, nahoru, dolů

16 různých karet

Určeno pro třetí až pátý ročník ZŠ

K SOUBORU JE NUTN0 ZAKOUPIT R8MEČEK LOGICO PICCOLO

233 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno