Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Matematika – Zlomky 1 – Dělení celku na dvě části

Nakladatelství: Mutabene

Kód: M1208

LOGICO PICCOLO je učební systém pro předškolní stupeň MŠ a pro 1. stupeň ZŠ a speciálních škol

Skládá se z rámečku a různých souborů, v každém souboru je 16 karet.

Jednotlivé karty jsou ze silného kartony, lakované, každá karta obsahuje 10 úkolů, označených barevnými puntíky

Kombinuje koncentraci, pozornost a trpělivost s jednoduchou manipulací, kognitivní proceesy s manuálními, učení hrou.

Vlastní tempo výuky je v souladu s individuálními schopnostmi a zájmy dítěte a s různými úrovněmi talentu a nadání.

Mimořádně vhodné pro děti specifickými poruchami učení, zejména pro dislektiky, diskalkuliky, při reedukaci a při ztišení hyperaktivních dětí.

Různé stupně obtížnosti v rámci každého souboru.

Vlastní odpovědnost díky vlastní kontrole, motivující forma práce bez z strachu z neúspěchu

Ideální pro skupinové vyučování a podporu spolupráce dětí, osvědčené v malotřídních školách

Rozvoj a reedukace zrakového vnímání, cvičení zrakové percepce a prostorové orientice, logického myšlení, vědomostí, schopností a představivosti

 

Dělení rohlíčků a koláče na stejné části 
Dělení čtverce na stejné (shodné) části 
Jak velká část je barevná? – vyjádření části obrazce nebo tělesa pomocí zlomku 
Jak velká část už je spotřebovaná? – vyjádření chybějící části pomocí zlomku 
Zlomek jako část obrazce 
Dělíme úsečky – vyjádření části úsečky pomocí zlomku 
Rovnost zlomků 
Jeden obrázek – dva zlomky – vyjádření části obrazce pomocí dvou zlomků 
Dělíme čokoládu – vyjádření části čokolády počtem kostiček 
Měříme čas – vyjádření části hodiny v minutách 
Na táboře / Cestujeme – výpočet časových údajů s využitím zlomků 
Odměrné nádoby – vyjádření objemu kapaliny v litrech pomocí zlomků 
Odměřujeme kapaliny – vyjádření části litru v mililitrech 
Vážíme – vyjádření části kilogramu v gramech 
Nakupujeme – budování představ o zlomcích, užití zlomků v reálných situacích

16 různých karet, určeno pro druhý až pátý ročník ZŠ

K SOUBORU KARET JE NUTNÉ ZAKOUPIT RÁMEČEK LOGICO PICCOLO

249 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno