Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Anglický jazyk - Early Bird - That is me

Nakladatelství: Mutabene

Kód: M1304

LOGICO PICCOLO je učební systém pro předškolní stupeň MŠ a pro 1. stupeň ZŠ a speciálních škol

Skládá se z rámečku a různých souborů, v každém souboru je 16 karet.

Jednotlivé karty jsou ze silného kartony, lakované, každá karta obsahuje 10 úkolů, označených barevnými puntíky

Kombinuje koncentraci, pozornost a trpělivost s jednoduchou manipulací, kognitivní proceesy s manuálními, učení hrou.

Vlastní tempo výuky je v souladu s individuálními schopnostmi a zájmy dítěte a s různými úrovněmi talentu a nadání.

Mimořádně vhodné pro děti specifickými poruchami učení, zejména pro dislektiky, diskalkuliky, při reedukaci a při ztišení hyperaktivních dětí.

Různé stupně obtížnosti v rámci každého souboru.

Vlastní odpovědnost díky vlastní kontrole, motivující forma práce bez z strachu z neúspěchu

Ideální pro skupinové vyučování a podporu spolupráce dětí, osvědčené v malotřídních školách

Rozvoj a reedukace zrakového vnímání, cvičení zrakové percepce a prostorové orientice, logického myšlení, vědomostí, schopností a představivosti

 

 
My body – přiřazování slova k obrázku (části těla) 
Clothes – přiřazování slova k obrázku (oblečení) 
More clothes – rozšíření slovní zásoby (oblečení); "I put on my ..." 
Always a pair of ... – doplňování vět 
Even more clothes – "I've got ..." – přiřazování věty k obrázku (čísla, barvy) 
Come on Susan and Jack, hurry up! – přiřazování rozkazovací věty k obrázku 
My feelings – přídavná jména (pocity) 
Find and name the opposites! – přídavná jména opačného významu 
Nationalities – Where are you from? – doplňování vět (státy, národnosti) 
What I can do – přiřazování slova k obrázku (slovesa) 
My activities – přiřazování slova k obrázku (slovesa) 
My hobbies – přiřazování věty k obrázku 
My toys – rozšíření slovní zásoby (hračky) 
Hello, that's me! – představování. Doplňování vět 
Guess my name! – porozumění krátkým větám. Přiřazování vět k obrázku
K SOUBORU JE NUTNÉ ZAKOUPIT RÁMEČEK LOGICO PICCOLO

16 různých karet, určeno pro třetí a čtvrtý ročník ZŠ
249 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno