Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Anglický jazyk – Early Bird – My town

Nakladatelství: Mutabene

Kód: M1303

LOGICO PICCOLO je učební systém pro předškolní stupeň MŠ a pro 1. stupeň ZŠ a speciálních škol

Skládá se z rámečku a různých souborů, v každém souboru je 16 karet.

Jednotlivé karty jsou ze silného kartony, lakované, každá karta obsahuje 10 úkolů, označených barevnými puntíky

Kombinuje koncentraci, pozornost a trpělivost s jednoduchou manipulací, kognitivní proceesy s manuálními, učení hrou.

Vlastní tempo výuky je v souladu s individuálními schopnostmi a zájmy dítěte a s různými úrovněmi talentu a nadání.

Mimořádně vhodné pro děti specifickými poruchami učení, zejména pro dislektiky, diskalkuliky, při reedukaci a při ztišení hyperaktivních dětí.

Různé stupně obtížnosti v rámci každého souboru.

Vlastní odpovědnost díky vlastní kontrole, motivující forma práce bez z strachu z neúspěchu

Ideální pro skupinové vyučování a podporu spolupráce dětí, osvědčené v malotřídních školách

Rozvoj a reedukace zrakového vnímání, cvičení zrakové percepce a prostorové orientice, logického myšlení, vědomostí, schopností a představivosti

 

 
In town – doplňování vět (podstatná jména) 
So many people in the street – who is there? – doplňování vět (podstatná jména) 
At the bus stop – doplňování pořadových čísel (1. až 5.) 
Look where all the people are! – přiřazování obrázek / věta (určování místa) 
Vehicles – doplňování vět (vozidla) 
What a crash! You are sitting in the bus. – tvoření vět ze třech částí (předložky / vozidla) 
At the garage – doplňování vět 
So many shops – doplňování vět (obchody) 
Shopping – tvoření vět ze třech částí 
So many buildings – doplňování vět (budovy) 
Out in town – tvoření vět ze třech částí 
Reading picture books in the library – přiřazování titulů k dětským knihám 
A letter for Susan – přiřazování obrázek / slovo 
A letter from Susan – přiřazování věta / obrázek 
People and their jobs – přiřazování obrázek / věta (profese) 
On the way to the market – přiřazování věta / obrázek

16 různých karet, určeno pro třetí a čtvrtý ročník ZŠ
K SOUBORU JE NUTNÉ ZAKOUPIT RÁMEČEK LOGICO PICCOLO
233 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno