Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Začínáme počítat – Čísla do 20 – Zacházení s čísly – Část 1

Nakladatelství: Mutabene

Kód: M1201

 LOGICO PICCOLO je učební systém pro předškolní stupeň MŠ a pro 1. stupeň ZŠ a speciálních škol
Skládá se z rámečku a různých souborů, v každém souboru je 16 karet.
Jednotlivé karty jsou ze silného kartony, lakované, každá karta obsahuje 10 úkolů, označených barevnými puntíky
Kombinuje koncentraci, pozornost a trpělivost s jednoduchou manipulací, kognitivní proceesy s manuálními, učení hrou.
Vlastní tempo výuky je v souladu s individuálními schopnostmi a zájmy dítěte a s různými úrovněmi talentu a nadání.
Mimořádně vhodné pro děti specifickými poruchami učení, zejména pro dislektiky, diskalkuliky, při reedukaci a při ztišení hyperaktivních dětí.
Různé stupně obtížnosti v rámci každého souboru.
Vlastní odpovědnost díky vlastní kontrole, motivující forma práce bez z strachu z neúspěchu
Ideální pro skupinové vyučování a podporu spolupráce dětí, osvědčené v malotřídních školách
Rozvoj a reedukace zrakového vnímání, cvičení zrakové percepce a prostorové orientice, logického myšlení, vědomostí, schopností a představivosti.
 
Rozlišování a počítání (nutná znalost číselné řady do 9) 
Rozlišování a počítání (nutná znalost číselné řady do 12) 
Počítání krychlí v různých seskupeních (nutná znalost číselné řady do 16) 
Desítková soustava (nutná znalost číselné řady od 11 do 20) 
Čísla kolem nás 
Čárky, číslovka, číslo (nutná znalost slovního zápisu čísla) 
Rozeznávání číslic 
Neúplná číselná řada (nutná znalost číselné řady do 20) 
Předcházející/následující číslo (nutná znalost číselné řady do 20) 
Úseky číselné řady (nutná znalost číselné řady do 20) 
Úseky číselné řady 
Porovnávání čísel 
Číselné diagramy 
Doplňování číselných řad 
Počítání plechovek v různých uspořádáních (určování počtu do 12) 
Peněžní částky (určování počtu do 20)
 
K SOUBORU KARET JE NUTNÉ ZAKOUPIT RÁMEČEK LOGICO PICCOLO
249 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno