Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Matematika – Zlomky 2 – Zlomky a smíšená čísla

Nakladatelství: Mutabene

Kód: M1209

LOGICO PICCOLO je učební systém pro předškolní stupeň MŠ a pro 1. stupeň ZŠ a speciálních škol

Skládá se z rámečku a různých souborů, v každém souboru je 16 karet.

Jednotlivé karty jsou ze silného kartony, lakované, každá karta obsahuje 10 úkolů, označených barevnými puntíky

Kombinuje koncentraci, pozornost a trpělivost s jednoduchou manipulací, kognitivní proceesy s manuálními, učení hrou.

Vlastní tempo výuky je v souladu s individuálními schopnostmi a zájmy dítěte a s různými úrovněmi talentu a nadání.

Mimořádně vhodné pro děti specifickými poruchami učení, zejména pro dislektiky, diskalkuliky, při reedukaci a při ztišení hyperaktivních dětí.

Různé stupně obtížnosti v rámci každého souboru.

Vlastní odpovědnost díky vlastní kontrole, motivující forma práce bez z strachu z neúspěchu

Ideální pro skupinové vyučování a podporu spolupráce dětí, osvědčené v malotřídních školách

Rozvoj a reedukace zrakového vnímání, cvičení zrakové percepce a prostorové orientice, logického myšlení, vědomostí, schopností a představivosti

 

Znázorňujeme zlomky – přiřazování rovinných modelů zlomku 
Barevné vyšívání – vyjádření části vzoru pomocí zlomku 
Přiřazování slovních výrazů k obrázkům, souvislost se zlomky 
Smajlíci – slovní popis pravidelnosti v řadě 
Krájíme koláče/Pekáč buchet – vyjádření části celku pomocí zlomků a slovně 
Krájíme dorty – porovnávání zlomků typu 1/n 
Více než, méně než, stejně jako polovina – Porovnávání zlomků menších a větších než 1/2 
Vybarvujeme obrazce – vyjádření množství pomocí smíšených čísel 
Skládáme obrazce z částí – vyjádření nepravých zlomků pomocí smíšených čísel 
Číselná osa – znázorňování zlomků a smíšených čísel 
Odhadujeme délku a výšku s využitím jejich porovnání pomocí zlomků 
Nakupujeme u farmáře – výpočet ceny s využitím zlomků 
Měříme délku – vyjádření části metru v centimetrech 
Jedeme na kole – vyjádření části kilometru v metrech

16 různých karet, určeno pro druhý až pátý ročník ZŠ

K SOUBORU KARET JE NUTNÉ ZAKOUPIT RÁMEČEK LOGICO PICCOLO

233 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno