Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Anglický jazyk - Early Bird - At school

Nakladatelství: Mutabene

Kód: M1302

LOGICO PICCOLO je učební systém pro předškolní stupeň MŠ a pro 1. stupeň ZŠ a speciálních škol

Skládá se z rámečku a různých souborů, v každém souboru je 16 karet.

Jednotlivé karty jsou ze silného kartony, lakované, každá karta obsahuje 10 úkolů, označených barevnými puntíky

Kombinuje koncentraci, pozornost a trpělivost s jednoduchou manipulací, kognitivní proceesy s manuálními, učení hrou.

Vlastní tempo výuky je v souladu s individuálními schopnostmi a zájmy dítěte a s různými úrovněmi talentu a nadání.

Mimořádně vhodné pro děti specifickými poruchami učení, zejména pro dislektiky, diskalkuliky, při reedukaci a při ztišení hyperaktivních dětí.

Různé stupně obtížnosti v rámci každého souboru.

Vlastní odpovědnost díky vlastní kontrole, motivující forma práce bez z strachu z neúspěchu

Ideální pro skupinové vyučování a podporu spolupráce dětí, osvědčené v malotřídních školách

Rozvoj a reedukace zrakového vnímání, cvičení zrakové percepce a prostorové orientice, logického myšlení, vědomostí, schopností a představivosti

 

 
in front of the school – doplňování vět 
School uniforms (přídavná jména označující barvy, podstatná jména) 
In the classroom (podstatná jména) 
School things and numbers (číslovky do 10) 
On the desk (podstatná jména) 
Where are the school things? – přiřazování obrázků k větám (předložky) 
Classroom activities: what are we doing? – doplňování činností 
What are the pupils doing in the classroom? – přiřazování vět k obrázkům (činnosti) 
Subjects the pupils like best – přiřazování vět k obrázkům (činnosti) 
Shapes – numbers – colours (slovesa, podstatná jména, číslovky) 
Doing maths – počítání matematických příkladů – přiřazování číslovek 
Classroom phrases – přiřazování vět k obrázkům 
Breaktime – Sport activities 
Playtime activities (činnosti) 
A day at school – rozvrh hodin 
Riddles – odpovědi na texty s hádankou

K SOUBORU JE NUTNÉ ZAKOUPIT RÁMEČEK LOGICO PICCOLO
249 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno