Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Geometrie 1 - Prostorové vnímání

Nakladatelství: Mutabene

Kód: M1601

Cílem počáteční geometrie na prvním stupni základní školy není vytvořit základy pro systematické vyučování geometrie na druhém stupni. Počáteční geometrie má svůj specifi cký význam. Budování geometrických představ a geometrického myšlení je založeno na prostorových zkušenostech s předměty. Procvičování vizuálního prostorového vnímání přesahuje hranice geometrie a přispívá k rozvoji obecných schopností myšlení a abstrakce. Programy LOGICO PICCOLO "Geometrie 1", "Geometrie 2" a "Geometrie 3" nabízejí dětem/ žákům možnost samostatně se zabývat různými aspekty geometrie. Tyto programy nemají nahradit jiné způsoby rozvíjení vizuálního prostorového vnímání (zejména geometrické manipulace), ale cíleně je doplňovat. Obsahují vybrané geometrické úkoly, které jsou řešitelné v představách. Tato oblast, tzv. geometrie v hlavě, procvičuje a rozvíjí prostorovou představivost tak, jako pamětné počítání ("počítání z hlavy") rozvíjí matematické schopnosti. Zatímco soubory "Geometrie 1" a "Geometrie 2" se zabývají především rovinnou geometrií, je soubor "Geometrie 3" zaměřen na geometrii v prostoru. Tělesa jsou zobrazována převážně ve volném rovnoběžném promítání. V některých úlohách, kde je to pro názornost vhodnější, je použit i jiný způsob zobrazení, s nímž se žáci mohou běžně setkat v počítačových hrách, různých animacích nebo pláncích stavebnic. Budování geometrických představ a rozvíjení vizuál ního prostorového vnímání se uskutečňuje prostřednictvím těchto činností: rozlišování geometrických tvarů; vztahy mezi dvou- a trojrozměrnými objekty; sestavování těles z částí, rozkládání těles na části; pohledy na prostorové objekty z různých směrů; vyjádření prostorových vztahů rovinnými obrazci; prostorové vztahy při pohybu v trojrozměrném prostoru.

Přiřazování geometrických tvarů a jejich polohy k reálným předmětům 
Rozlišování kruhu, čtverce, trojúhelníku a obdélníku a jejich velikosti 
Přiřazování plochých tvarů 
Tvary složené ze čtverců a trojúhelníků, určování jejich počtu 
Stavebnice – obrázky složené z plochých tvarů. Rozlišování barev a tvarů 
Čtverce složené z plochých tvarů, určování jejich počtu 
Čáry – doplňování vzorů 
Geometrické pravidelnosti – doplňování vzorů z geometrických tvarů 
Skládání dvou obrázků do jednoho 
Přiřazování rovinných obrazů prostorovým předmětům 
Orientace v rovině – vpravo, vlevo 
Horizontální a vertikální orientace v rovině 
Orientace v prostoru – vpravo, vlevo, vpředu, vzadu 
Otáčení obrázků 
Popis cesty ve čtvercové síti – nahoru, dolů, doleva, doprava 
Pohyb ve čtvercové síti

16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první ročník ZŠ

K SOUBORU KARET JE NUTNÉ ZAKOUPIT RÁMEČEK LOGICO PICCOLO

233 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno