Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Začínáme počítat – Čísla do 20 – Zacházení s čísly – Část 2

Nakladatelství: Mutabene

Kód: M1203

LOGICO PICCOLO je učební systém pro předškolní stupeň MŠ a pro 1. stupeň ZŠ a speciálních škol

Skládá se z rámečku a různých souborů, v každém souboru je 16 karet.

Jednotlivé karty jsou ze silného kartony, lakované, každá karta obsahuje 10 úkolů, označených barevnými puntíky

Kombinuje koncentraci, pozornost a trpělivost s jednoduchou manipulací, kognitivní proceesy s manuálními, učení hrou.

Vlastní tempo výuky je v souladu s individuálními schopnostmi a zájmy dítěte a s různými úrovněmi talentu a nadání.

Mimořádně vhodné pro děti specifickými poruchami učení, zejména pro dislektiky, diskalkuliky, při reedukaci a při ztišení hyperaktivních dětí.

Různé stupně obtížnosti v rámci každého souboru.

Vlastní odpovědnost díky vlastní kontrole, motivující forma práce bez z strachu z neúspěchu

Ideální pro skupinové vyučování a podporu spolupráce dětí, osvědčené v malotřídních školách

Rozvoj a reedukace zrakového vnímání, cvičení zrakové percepce a prostorové orientice, logického myšlení, vědomostí, schopností a představivosti

 

Pohyb ve čtvercové síti 
Tabulky s různým řazením čísel 
Doplňování počtu 
Rozklad čísel 
Rozklad čísel na dva sčítance 
Dvojnásobek 
Dělení na polovinu 
Dvojnásobek a dělení na polovinu 
Dvojnásobek jako součet 
Sudá a lichá čísla 
Určení celku z jeho poloviny 
Určení celku z jeho dvojnásobku 
Číselné osy se stupnicí po jedné 
Číselné hádanky

 

K SOUBORU KARET JE NUTNÉ ZAKOUPIT RÁMEČEK LOGICO PICCOLO 8020.
233 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno