Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Začínáme počítat – Čísla do 100 – Násobení, dělení

Nakladatelství: Mutabene

Kód: M1207

LOGICO PICCOLO je učební systém pro předškolní stupeň MŠ a pro 1. stupeň ZŠ a speciálních škol

Skládá se z rámečku a různých souborů, v každém souboru je 16 karet.

Jednotlivé karty jsou ze silného kartony, lakované, každá karta obsahuje 10 úkolů, označených barevnými puntíky

Kombinuje koncentraci, pozornost a trpělivost s jednoduchou manipulací, kognitivní proceesy s manuálními, učení hrou.

Vlastní tempo výuky je v souladu s individuálními schopnostmi a zájmy dítěte a s různými úrovněmi talentu a nadání.

Mimořádně vhodné pro děti specifickými poruchami učení, zejména pro dislektiky, diskalkuliky, při reedukaci a při ztišení hyperaktivních dětí.

Různé stupně obtížnosti v rámci každého souboru.

Vlastní odpovědnost díky vlastní kontrole, motivující forma práce bez z strachu z neúspěchu

Ideální pro skupinové vyučování a podporu spolupráce dětí, osvědčené v malotřídních školách

Rozvoj a reedukace zrakového vnímání, cvičení zrakové percepce a prostorové orientice, logického myšlení, vědomostí, schopností a představivosti

 

 
Násobení 
Zápis sčítání stejných sčítanců pomocí násobení 
Užití násobení při řešení reálných situací 
Užití násobení při řešení reálných situací – finanční částky 
Znázorňování násobení pomocí bodového schématu 
Znázorňování násobení pomocí bodového schématu, souvislost se sčítáním 
Záměna pořadí činitelů (komutativnost násobení) 
Znázorňování násobení pomocí čtvercového schématu (obsah pravoúhelníku) 
Znázorňování násobení pomocí krychlového schématu (objem kvádru) 
Znázorňování násobení na číselné ose 
Řady násobků čísel, které začínají nulou 
Řady násobků čísel, které nezačínají nulou 
Dělení 
Užití dělení při řešení reálných situací 
Znázorňování dělení pomocí bodového schématu 
Souvislost mezi násobením a dělením

16 různých karet, určeno pro druhý a třetí ročník ZŠ
K SOUBORU KARET JE NUTNÉ ZAKOUPIT RÁMEČEK LOGICO PICCOLO
233 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno