Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Čtení s porozuměním 1 - Slova a věty

Nakladatelství: Mutabene

Kód: M1450

Přiřazování zkratek k celému jménu – slova a jejich obsah
Třídění slov podle významu – slova souřadná podle významu
Určování směru pohybu podle obrázku – předložky
Určování významově správné věty – významová shoda
Určování významově správného slovesa – významová shoda
Přiřazování slova ke skupině slov – synonyma
Doplňování slov do tabulky – synonyma a antonyma (přídavná jména)
Nalezení slova stejného významu – synonyma (podstatná jména – abstrakta)
Přiřazování slov podle významu – synonyma a antonyma (slovesa)
Vyřazování slova ze skupiny – slova souřadná podle významu
Nalezení významové souvislosti slov – nadřazené pojmy
Nalezení společného kritéria slov – nadřazené pojmy
Spojování různých informací – nadřazené pojmy
Spojování obrázku s rozkazem – rozkazovací věty
Doplňování rozkazů do textu – rozkazovací věty
Přiřazování vět podle významu – přací věty

16 různých karet, určeno pro druhý až pátý ročník ZŠ
K SOUBORU KARET JE NUTNÉ ZAKOUPIT RÁMEČEK LOGICO PICCOLO
249 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno