Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Finanční gramotnost II.- O částkách a cenách

Nakladatelství: Mutabene

Kód: M1272

LOGICO PICCOLO je učební systém pro předškolní stupeň MŠ a pro 1. stupeň ZŠ a speciálních škol

Skládá se z rámečku a různých souborů, v každém souboru je 16 karet.

Jednotlivé karty jsou ze silného kartony, lakované, každá karta obsahuje 10 úkolů, označených barevnými puntíky

Kombinuje koncentraci, pozornost a trpělivost s jednoduchou manipulací, kognitivní proceesy s manuálními, učení hrou.

Vlastní tempo výuky je v souladu s individuálními schopnostmi a zájmy dítěte a s různými úrovněmi talentu a nadání.

Mimořádně vhodné pro děti specifickými poruchami učení, zejména pro dislektiky, diskalkuliky, při reedukaci a při ztišení hyperaktivních dětí.

Různé stupně obtížnosti v rámci každého souboru.

Vlastní odpovědnost díky vlastní kontrole, motivující forma práce bez z strachu z neúspěchu

Ideální pro skupinové vyučování a podporu spolupráce dětí, osvědčené v malotřídních školách

Rozvoj a reedukace zrakového vnímání, cvičení zrakové percepce a prostorové orientice, logického myšlení, vědomostí, schopností a představivosti

 

Dvoukačka a dvě Kačky 
Více mincí, více korun? 
Peněžní hromádky 
Kilo, kapřík a spol. 
Počítáme peníze 
Ceny v mincích 
Školní pomůcky 
Sladkosti 
Dobroty 
Vzpomínky na kartu 20 
Odměna 
Školní výlet 
Vánoční bazar ve škole 
Vždy ve dvou mincích 
Obsah peněženek 
Slovy a obrazem


V textech na zadních stranách získají děti další informace týkající se peněz a platidel. Zatímco texty v prvním

díle obsahovaly informace k jejich výrobě a historii, v tomto souboru jsou zaměřené na jazykové výrazy,

názvy jednotlivých platidel a synonyma hovorová a spisovná.

K SOUBORU KARET JE NUTNÉ ZAKOUPIT R8ME4EK LOGICO PICCOLO

233 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno