Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Obsahové vnímání – Příběhy v obrázcích

Nakladatelství: Mutabene

Kód: M1723

Předtím – potom – určování předchozího či následujícího obrázku 
Proměna, děj, vývoj – nalezení chybějícího obrázku 
Přibývá, ubývá – zařazení chybějícího obrázku do děje 
Čím, proč, jak – určování obrázku spojujícího začátek a konec 
Všední děje 
Příběhy – chronologické seřazení tří obrázků 
Příčiny – určování správné příčiny či proměny děje 
Jak se co dělá – určování výsledku děje 
Vetřelec – nalezení obrázku nehodícího se do postupu či příběhu 
Nejdříve, potom, nakonec 
O veliké řepě – doplňování obrázků podle děje známé pohádky 
Dva příběhy – chronologické seřazení pěti obrázků 
Skládání ubrousku a čepičky – výrobní postupy 
Seřazení čtyř a šesti obrázků 
O medvídkovi a koláčcích 
Při prohlížení knížky – seřazení deseti obrázků znázorňujících prohlížení knížky 
Jirkův den – zařazení obrázků do celodenního příběhu

 

Dílčí cíle
Cílem činností s kartami tohoto tematického zaměření je rozvíjet a upevnit u dětí • schopnost vyvodit význam z obrázků, hledat mezi nimi souvislosti na základě celkového posouzení významových souvislostí mezi všemi obrázky i detaily na jednotlivých obrázcích,

  • dovednost řadit děj v časové, prostorové a logické posloupnosti na základě provázanosti příběhů, dějů v přírodě a pracovních postupů zobrazených na obrázcích,
  • vyšší úroveň myšlenkové činnosti,
  • znalost typických rysů příběhů a pohádek,
  • představivost a mravní i citovou složku osobnosti.
16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první až druhý ročník ZŠ
K SOUBORU KARET JE NUTNÉ ZAKOUPIT RÁMEČEK LOGICO PICCOLO

 

233 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno