Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Matematika - Co dříve?

Nakladatelství: Mutabene

Kód: M1213

LOGICO PICCOLO je učební systém pro předškolní stupeň MŠ a pro 1. stupeň ZŠ a speciálních škol

Skládá se z rámečku a různých souborů, v každém souboru je 16 karet.

Jednotlivé karty jsou ze silného kartony, lakované, každá karta obsahuje 10 úkolů, označených barevnými puntíky

Kombinuje koncentraci, pozornost a trpělivost s jednoduchou manipulací, kognitivní proceesy s manuálními, učení hrou.

Vlastní tempo výuky je v souladu s individuálními schopnostmi a zájmy dítěte a s různými úrovněmi talentu a nadání.

Mimořádně vhodné pro děti specifickými poruchami učení, zejména pro dislektiky, diskalkuliky, při reedukaci a při ztišení hyperaktivních dětí.

Různé stupně obtížnosti v rámci každého souboru.

Vlastní odpovědnost díky vlastní kontrole, motivující forma práce bez z strachu z neúspěchu

Ideální pro skupinové vyučování a podporu spolupráce dětí, osvědčené v malotřídních školách

Rozvoj a reedukace zrakového vnímání, cvičení zrakové percepce a prostorové orientice, logického myšlení, vědomostí, schopností a představivosti

 

Sčítání a odčítání tří čísel 
Násobení a dělení tří čísel 
Překontroluj, zda platí rovnost 
Vypočítej co nejvýhodněji 
Co dříve? – početní výkony se třemi čísly a předností násobení a dělení před sčítáním a odčítáním 
Početní výkony se třemi čísly 
Sčítání a odčítání čtyř čísel – pamětné sčítání čtyř čísel v oboru do 1 000 v pořadí zleva doprava 
Násobení a dělení čtyř čísel 
Početní výkony se čtyřmi čísly – početní výkony se čtyřmi čísly a předností násobení a dělení před sčítáním a odčítáním 
Co dříve? 
Počítáme se závorkami i bez nich – početní výkony se třemi čísly, vliv závorek na postup a výsledek výpočtu 
Co nejdříve, co potom a co nakonec? 
Procvičuj – početní výkony se čtyřmi čísly se závorkami i bez nich 
Které příklady mají stejný výsledek? 
Zapiš pomocí znamének početních výkonů a závorek – zápis slovně zadaných příkladů pomocí matematických symbolů

 
249 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno