Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Připraven ke startu - Tvary – Vzory – Množství

Nakladatelství: Mutabene

Kód: M1101

LOGICO PICCOLO je učební systém pro předškolní stupeň MŠ a pro 1. stupeň ZŠ a speciálních škol
Skládá se z rámečku a různých souborů, v každém souboru je 16 karet.
Jednotlivé karty jsou ze silného kartony, lakované, každá karta obsahuje 10 úkolů, označených barevnými puntíky
Kombinuje koncentraci, pozornost a trpělivost s jednoduchou manipulací, kognitivní proceesy s manuálními, učení hrou.
Vlastní tempo výuky je v souladu s individuálními schopnostmi a zájmy dítěte a s různými úrovněmi talentu a nadání.
Mimořádně vhodné pro děti specifickými poruchami učení, zejména pro dislektiky, diskalkuliky, při reedukaci a při ztišení hyperaktivních dětí.
Různé stupně obtížnosti v rámci každého souboru.
Vlastní odpovědnost díky vlastní kontrole, motivující forma práce bez z strachu z neúspěchu
Ideální pro skupinové vyučování a podporu spolupráce dětí, osvědčené v malotřídních školách
Rozvoj a reedukace zrakového vnímání, cvičení zrakové percepce a prostorové orientice, logického myšlení, vědomostí, schopností a představivosti.
 
Rozeznávání barev v kombinaci 
Hledání vystřiženého vzoru 
Hledání stejných tvarů a vzorů – barevné / černobílé 
Sestavování celku z částí – barvy, tvary, počet 
Hledání chybějící části – barvy, tvary 
Určování počtu použitých základních tvarů v obrázku: tvary, barvy, počet (počítání do 10, nutná znalost číslic) 
Přiřazování obrysu 
Přiřazování siluety – pozitivní / negativní zobrazení 
Hledání stejného počtu (počítání do 12) 
Vyjadřování počtu číslem (počítání do 12) 
Dva jsou pár: přiřazování párů a dětí 
Doplňování do 12, s názornou pomocí 
Porovnávání zvířat podle skutečné velikosti, použití pojmové dvojice menší / větší 
Porovnávání, vyjadřování počtu číslem, použití pojmové dvojice více / méně 
Porovnání ovoce a zeleniny podle skutečné hmotnosti, použití pojmové dvojice těžší / lehčí
 

K SOUBORU KARET JE NUTNÉ ZAKOUPIT RÁMEČEK LOGICO PICCOLO

233 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno