Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Čtení s porozuměním 2 - Věty a texty

Nakladatelství: Mutabene

Kód: M1451

Doplňování předpon do textu – tvoření slov
Určování místa podle obrázku – předložky
Určování protipohybů – předpony a předložky
Doplňování slov do přísloví – vysvětlení rčení – tvoření vět podle významových kritérií
Doplňování veršů do básně – doplňování slov do básně – tvoření textu podle významových a zvukových kritérií
Tvoření vět podle významu – spojování polovin věty – gramatická a významová shoda
Doplňování textů pohádek – reprodukce známého textu podle obsahu vět
Vyřazování nepříslušných vět z pohádek – reprodukce známého textu podle obsahu vět
Chronologické řazení vět – logická posloupnost neznámého textu
Doplňování vět do dialogu – logická posloupnost neznámého textu
Určování televizních pořadů – abstrakce podle obsahu a řečové dikce textu
Určování titulků – abstrakce podle obsahu dvou vět

16 různých karet, určeno pro druhý až pátý ročník ZŠ
K SOUBORU KARET JE NUTNÉ ZAKOUPIT RÁMEČEK LOGICO PICCOLO
233 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno