Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Prvouka - Domácí a lesní zvířata

Nakladatelství: Mutabene

Kód: M1502

Zvířecí rodiny 
Hledání souvislostí: zvířata jako zdroj potěšení a užitku 
Přiřazování: zvířata a jejich potrava 
Přiřazování: zvíře a detail jeho těla 
Přiřazování: zvíře a jeho obydlí 
Chování zvířat v zimě 
Určování vhodnějších životních podmínek 
Rozpoznávání a pojmenování "fantazijních zvířat" 
Sledování stop 
Detektivka: Přiřazování zanechaných stop k jejich autorům 
Určování následujícího stadia životního cyklu 
Zařazování zvířat do potravního řetězce 
Přiřazování ptáků k jejich peří 
Nahrazení zvířat stroji/vynálezy 
Přiřazování psích plemen činnostem 
Přiřazování koster k živočichům 
Soubor obsahuje karty zaměřené na téma: poznávání zvířat a jejich způsobu života - stavba těla zvířat - stadia životního cyklu zvířat - prvky ekologické a etické výchovy. Soubor je explicitně zaměřen na vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a jeho svět.

16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první až třetí ročník ZŠ
K SOUBORU KARET JE NUTNÉ ZAKOUPIT RÁMEČEK LOGICO PICCOLO
233 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno