Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Prvouka - Exotická zvířata

Nakladatelství: Mutabene

Kód: M1505

Porovnávání zvířat podle velikosti 
Třídění zvířat podle druhu potravy (masožravci, býložravci) 
Přiřazování: zvíře a charakteristická část jeho těla 
Určování životního prostředí zvířat 
Přiřazování stylizovaných obrázků k polohám zvířat 
Přiřazování: zvíře a jeho výběh v zoo 
Přiřazování: silueta zvířete a jeho portrét 
Přiřazování: silueta zvířete a detail jeho těla 
Hledání souvislostí: zvířata a výrobky z nich 
Přiřazování: zvíře a jeho potrava v zoo 
Určování příbuzenských vztahů mezi zvířaty 
Rčení: porovnávání částí těla člověka a zvířat 
Přiřazování: situace a žádoucí zvířecí schopnost 
Rozpoznávání bájných bytostí 
Rozpoznávání a pojmenování "fantazijních zvířat" 
Umísťování orientačních značek do obrázku 
Soubor je zaměřen na vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Člověk a jeho svět, obor Zeměpis, prvky ekologické a etické výchovy, český jazyk a literaturu.

16 různých karet, určeno pro předškolní stupeň MŠ a první až třetí ročník ZŠ
K SOUBORU KARET JE NUTNÉ ZAKOUPIT RÁMEČEK LOGICO PICCOLO
249 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno