Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Český jazyk Slovní druhy 1 - Ohebné slovní druhy

Nakladatelství: Mutabene

Kód: M1422

LOGICO PICCOLO je učební systém pro předškolní stupeň MŠ a pro 1. stupeň ZŠ a speciálních škol

Skládá se z rámečku a různých souborů, v každém souboru je 16 karet.

Jednotlivé karty jsou ze silného kartony, lakované, každá karta obsahuje 10 úkolů, označených barevnými puntíky

Kombinuje koncentraci, pozornost a trpělivost s jednoduchou manipulací, kognitivní proceesy s manuálními, učení hrou.

Vlastní tempo výuky je v souladu s individuálními schopnostmi a zájmy dítěte a s různými úrovněmi talentu a nadání.

Mimořádně vhodné pro děti specifickými poruchami učení, zejména pro dislektiky, diskalkuliky, při reedukaci a při ztišení hyperaktivních dětí.

Různé stupně obtížnosti v rámci každého souboru.

Vlastní odpovědnost díky vlastní kontrole, motivující forma práce bez z strachu z neúspěchu

Ideální pro skupinové vyučování a podporu spolupráce dětí, osvědčené v malotřídních školách

Rozvoj a reedukace zrakového vnímání, cvičení zrakové percepce a prostorové orientice, logického myšlení, vědomostí, schopností a představivosti

 

1 Ohebné slovní druhy 
2 Určování podstatných jmen pomocí významu slov 
3 Určování podstatných jmen pomocí zájmen ten, ta, to 
4 Určování podstatných jmen pomocí koncovek 
5 Určování podstatných jmen. Pozor, chytáky! 
6 Určování přídavných jmen pomocí významu a otázek 
7 Určování přídavných jmen pomocí koncovek 
8 Přídavná jména versus podstatná jména 
9 Osobní a přivlastňovací zájmena 
10 Ukazovací zájmena 
11 Tázací, vztažná, neurčitá a záporná zájmena 
12 Zájmena všechen, každý, veškerý, sám 
13 Číslovky určité 
14 Číslovky neurčité 
15 Číslovky versus podstatná jména 
16 Určování sloves

 

 K SOUBORU KARET JE NUTNÉ ZAKOUPIT RÁMEČEK LOGICO PICCOLO

233 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno