Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Akce

AKCE PRO ŠKOLY OD NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Nakupte vybrané učebnice z naší nabídky pro 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. nebo 9. ročník ZŠ minimálně pro jednu celou třídu a získejte licenční certifikát na aktivaci kterékoli MIUč+ dle vlastního výběru na 2 roky ZDARMA. Zároveň k této školní multilicenci MIUč+ obdržíte i žákovské licence odpovídající počtu zakoupených učebnic.

Akce platí u objednávek uskutečněných od 15. 10. 2023 do 15. 1. 2024.

Podmínky akce:
1. Akce se týká vybraných učebnic pro 2. až 5. ročník pro předměty český jazyk, anglický jazyk, matematika, prvouka,
přírodověda, vlastivěda, hudební výchova a informatika, pro 6. až 9. ročník pro předměty český jazyk, matematika, dějepis, přírodopis, zeměpis, chemie, výchova k občanství a pro učebnici Jak se zachovat, když… Přehled vybraných učebnic najdete níže.
2. Škola může v této akci k zakoupeným učebnicím pro konkrétní předmět a ročník získat MIUč+ na 2 roky zdarma pouze jednou.
3. Čítanky vhodné i pro žáky se SVP (formát A4) lze pro účast v akci kombinovat s jejich základními verzemi (formát B5).

1. stupeň ZŠ
Český jazyk
Kód: 2-55 Český jazyk 2 - učebnice
Kód: 2-67 Čítanka 2 Nově
Kód: 2-68 Čítanka 2 Nové vhodná pro žáky s SVP
Kód: 3-55 Český jazyk 3 (učebnice) - nová řada
Kód: 3-67 Čítanka 3 nově
Kód: 3-68 Čítanka 3 nově pro SVP
Kód: 4-75 Český jazyk 4 (učebnice) - NOVÁ ŘADA
Kód: 4-72 Čítanka 4 nově
Kód: 4-73 Čítanka 4 nově vhodná pro žáky se SVP
Kód: 5-75 Český jazyk 5 - učebnice
Kód: 5-72 Čítanka 5 nově
Kód: 5-73 Čítanka 5 nově - vhodná pro žáky SVP
Matematika
Kód: 3-35 Matýskova matematika 3/7 UČ
Kód: 3-36 Matýskova matematika 3/8 UČ
Kód: 3-37 Matýskova matematika 3.r. - Geometrie UČ
Kód: 4-35 Matýskova matematika 4/1 UČ
Kód: 4-36 Matýskova matematika 4/2 UČ
Kód: 4-37 Geometrie 4.r. UČ
Kód: 5-35 Matýskova matematika 5/1 UČ
Kód: 5-36 Matýskova matematika 5/2 UČ
Kód: 5-37 Geometrie 5.r. UČ
Informatika
Kód: 4-17 Objevujeme informatiku 1 - pracovní učebnice pro 4. ročník
Přírodověda a Vlastivěda - Porozumění v souvislostech
Kód: 4-90 Přírodověda 4 UČ
Kód: 5-90 Přírodověda 5 - UČ porozumění v souvislostech
Kód: 4-93 Vlastivěda 4 - Poznáváme naše dějiny - Z pravěku do novověku UČ
Kód: 4-96 Vlastivěda 4 – Poznáváme svět kolem nás – Kde žijeme, UČ
Kód: 5-93 Vlastivěda 5 - Poznáváme naše dějiny, učebnice
Kód: 5-96 Vlastivěda 5 – Poznáváme svět kolem nás – Jsme občané, UČ
Prvouka
Kód: 2-75 Já a můj svět 2 - UČ
Kód: 3-75 Já a můj svět 3 - UČ
Přírodověda a Vlastivěda - Duhová řada
Kód: 4-33 Člověk a jeho svět - Přírodověda 4 - UČ
Kód: 5-30 Přírodověda 5 - UČ
Kód: 4-40  Vlastivěda 4 Zeměpis UČ
Kód: 4-45 Vlastivěda 4 - Hlavní události nejstarších českých dějin (učebnice)
Kód: 5-40 Vlastivěda 5 ČR jako součást Evropy UČ
Kód: 5-45 Vlastivěda 5 Významné události nových českých dějin UČ
Anglický jazyk
Kód: 4-80 Listen and speak with Mr B! 1. díl (učebnice)
Kód: 4-81 Listen and speak with Mr B! 2. díl (učebnice)
Kód: 5-80 Listen and speak with friends! 1. díl (učebnice)
Kód: 5-81 Listen and speak with friends! 2. díl (učebnice)
Hudební výchova
Kód: 2-56 Hudební výchova 2 (učebnice)
Kód: 3-56 Hudební výchova 3 (učebnice)
Kód: 4-56 Hudební výchova 4 (učebnice)
Kód: 5-66 Hudební výchova 5 (učebnice)

2. stupeň ZŠ 
Český jazyk
Kód: 6-55 Český jazyk 6 - UČ
Kód: 6-72 Čítanka 6
Kód: 7-55 Český jazyk 7 - UČ
Kód: 7-71 Čítanka 7, tvrdá vazba
Kód: 8-55 Český jazyk 8 - UČ
Kód: 8-71 Čítanka 8
Kód: 9-55 Český jazyk 9 UČ
Kód: 9-71 Čítanka 9
Matematika
Kód: 6-22 Matematika - Desetinná čísla UČ
Kód: 6-24 Matematika - Kladná a záporná čísla
Kód: 6-26 Matematika - Dělitelnost
Kód: 6-28 Matematika - Základy geometrie
Kód: 7-22 Matematika - Shodnost geometrických útvarů, souměrnosti UČ
Kód: 7-24 Matematika - Zlomky, poměr UČ
Kód: 7-26 Matematika - Procenta, trojčlenka UČ
Kód: 7-28 Matematika - Rovinné útvary UČ
Kód: 8-22 Matematika - Výrazy a rovnice 1 UČ
Kód: 8-24 Matematika - Hranoly a válce UČ
Kód: 8-26 Matematika - Konstrukční úl. UČ
Kód: 8-28 Matematika - Výrazy a rovnice 2 (učebnice)
Kód: 9-22 Matematika - Práce s daty, úměrnosti a funkce UČ 
Kód: 9-24  Matematika - Podobnost a funkce úhlů UČ
Kód: 9-26 Matematika - Jehlany, kužely a koule, učebnice
Přírodopis
Kód: 6-30 Přírodopis 6, 1.díl - Obecný úvod UČ
Kód: 6-31 Přírodopis 6, 2.díl - Bezobratlí živočichové UČ
Kód: 7-30 Přírodopis 7, 1.díl - Strunatci
Kód: 7-31 Přírodopis 7, 2.díl - Botanika
Kód: 8-30 Přírodopis 8 - Biologie člověka
Kód: 9-30 Přírodopis 9 - Geologie a ekologie
Zeměpis
Kód: 6-75 Zeměpis 6/1 - Vstupte na planetu Zemi UČ
Kód: 6-76 Zeměpis 6/2 - Přírodní obraz Země UČ
Kód: 7-75 Zeměpis 7/1 - Amerika, Afrika UČ
Kód: 7-76 Zeměpis 7/2 - Asie, Austálie a Oceánie, Antarktida UČ
Kód: 8-75 Zeměpis 8/1 - Evropa UČ
Kód: 8-76 Zeměpis 8 /2 - Česká republika UČ
Kód: 9-75 Zeměpis 9 - Lidé a hospodářství UČ
Dějepis
Kód: 6-40 Dějepis 6 - Pravěk, starověk
Kód: 7-40 Dějepis 7 - Středověk, raný novověk
Kód: 8-40 Dějepis 8 - Novověk
Kód: 9-40 Dějepis 9 - Novověk, moderní dějiny
Chemie
Kód: 8-80 Chemie 8 - Úvod do obecné a anorganické chemie UČ
Kód: 9-80 Chemie 9 - Úvod do obecné a organické chemie UČ
Výchova k občanství
Kód: 6-90 Výchova k občanství 6 UČ
Kód: 7-90 Výchova k občanství 7 UČ
Kód: 8-90 Výchova k občanství 8 UČ
Kód: 9-90 Výchova k občanství 9 UČ
Kód: 0-90 Jak se zachovat, když... UČ

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno