Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Zeměpis 8/1 - Evropa UČ

Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Kód: 8-75

Učebnice seznamuje žáky se světadílem, ve kterém žijeme, s Evropou. V první části se seznámíme s jejími přírodními podmínkami, obyvatelstvem, hospodářstvím i informacemi o sjednocující se Evropě. Druhá část rozděluje Evropu na šest oblastí, ve kterých se žáci seznámí s jednotlivými státy. Učebnice využívá množství fotografií, mapek, grafů, tabulek, zajímavostí, mezipředmětových vztahů a různých úkolů pro motivaci žáků a snažší pochopení učiva. Opět zde nalezneme cyklické i závěrečné opakování, klíč, očekávané výstupy a klíčové kompetence.

89 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno