Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Dějepis 7 - Středověk, raný novověk

Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Kód: 7-40

Učebnice podává stručný a jednoduchý výklad dějin středověku a počátku novověku. Učivo zahrnuje období od nejstarších středověkých říší a prvních slovanských států. Období vrcholně středověkých států, období krize pozdního středověku a konečně období počátků novověku až po konec třicetileté války. Text doplňuje množství obrázků, map a schématických znázornění. Součástí je vložený dvoulist se souhrnnými osami, kde jsou vyznačeny hlavní probírané události s doplňujícími mapami.

169 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno