Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Český jazyk 7 - UČ

Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Kód: 7-55

Učebnice má udělenu schvalovací doložku MŠMT. Nová učebnice je další v řadě učebnic vydávaných v souladu s RVP ZV, navazuje svým uspořádáním na učebnici 6. ročníku. Je rozdělena na kapitoly věnované tvarosloví, pravopisu, významu slova a nauce o slovní zásobě, skladbě i slohu a komunikaci. Každá kapitola obsahuje teorii učební látky i dostatečné množství cvičení, pomocí nichž si žáci nejen zopakují jazykové vědomosti a dovednosti, ale především si upevní i nové učivo. Navíc jsou zde pravidelně zařazovány testy a jazykové rozbory, které přispívají k cyklickému opakování učiva. Obdobně jako v učebnici pro 6. ročník je i zde brán zřetel na mezipředmětové vztahy, průřezová témata a skupinovou práci.

Počet stran: 152

Formát: A4

179 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno