Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Přírodopis 6, 1.díl - Obecný úvod UČ

Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Kód: 6-30

V první učebnici moderně koncipovaného přírodopisu se žáci vypraví do minulosti naší Země. Uvědomí si, jak se její tvář ne­u­stá­le měnila a mění (i za přispění člověka). Dále se seznámí s mi­k­ro­sko­pem, který jim poodhalí svět buněk. Postupně si uvě­do­mí i vzá­jem­né vztahy organizmů v přírodě. Na závěr nahlédnou do říše virů, bakterií a hub.

89 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno