Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Výchova k občanství 7 UČ

Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Kód: 7-90

Učebnice obsahuje přehledný výklad několika základních okruhů z učiva probíraného v rámci RVP ZV v 7. ročníku. Věnuje se tématům já - my - kam patřím (identita, osobní rozvoj, vztahy mezi lidmi, soužití mezi lidmi, naše škola, lidská setkání), já a moje kořeny (historická tradice, kultura, kulturní rozmanitosti), já a společenský systém (základní principy demokracie, historické typy států, lidská práva v minulosti a dnes), já a peníze (majetek a vlastnictví, rodinný rozpočet, péče o majetek, hodnoty, základní principy tržního hospodářství). Vlastní výklad učiva je doplněn průřezovými tématxy, literárními ukázkami a návrhy úkolů a projektů. Kromě zpracovaných témat obsahuje učebnice také klíčové kompetence a očekávané výstupy k probíranému učivu.

139 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno