Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Vlastivěda 5 Významné události nových českých dějin UČ

Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Kód: 5-45

V učebnici jsou zařazeny stěžejní události z českých dějin od počátku novověku (třicetileté války) až po současnost. Důraz je kladen na přiblížení každodenního života lidí v minulosti, proměny jejich práce, zábavy, bydlení a živobytí. Učebnice je členěna do 14 kapitol, které jsou ukončeny otázkami a úkoly, jimiž se prověří získané znalosti žáků. V textu jsou průběžně zařazeny odkazy na korespondující učivo z dalších předmětů. Kapitoly jsou dále spojeny do pěti dílčích celků, na konci každého úseku najdete přehledné shrnutí probraného učiva s opakovacími otázkami a časovou osou. K získání celkového časového přehledu je zařazena přehledná časová tabulka, vložená na konci učebnice.

99 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno