Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Listen and speak with friends! 1. díl (učebnice)

Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Kód: 5-80

Pro 5. ročník je určena řada LISTEN AND SPEAK With friends!, která se skládá ze dvou učebnic, dvou pracovních sešitů, slovníčku a tří CD.

Učivo 5. ročníku je rozloženo do 10 lekcí (každý díl učebnice obsahuje 5 lekcí). Lekce jsou systematicky koncipovány na 8 stran.

  • První strana se vždy zaměřuje na čtení s porozuměním textu, žáci se zde zároveň seznámí s novou slovní zásobou. V 1. díle se jedná o témata: In Space, Family, Europe, Christmas, Travelling.
  • Druhá a třetí strana lekce slouží k vyvození gramatiky a k jejímu procvičení v reálných situacích.
  • Čtvrtá strana nabízí žákům příběh psaný zábavnou komiksovou formou. Žáci si v rámci probíraného tématu rozšíří své konverzační dovednosti o fráze, které využijí v reálných situačních rozhovorech.
  • V úvodu další strany žáci ještě pracují s komiksem, ale z větší části je pátá strana věnována kreativní práci na projektu (např. My Family Tree).
  • Na šesté straně je učivo lekce přehledně shrnuto v tabulkách a na sedmé straně si žáci učivo procvičí.
  • Poslední, osmá strana lekce je vyhrazena pro reálie. Kamarádi si zde při společných setkáních na blogu Thea sdělují zajímavé poznatky (např. Life in Prehistoric Times, Gladiators, Versailles, Titanic).

Nechybí poslechová cvičení. U jednotlivých cvičení v učebnicích jsou pro snazší orientaci uvedeny odkazy na úkoly v pracovních sešitech, na CD a na slovníček.

Vyučující (rodiče) mohou pracovat s úkoly podle instrukcí, které jsou uvedeny v českém jazyce v závěru každého dílu učebnice. Najdou zde náměty, které mohou využít k tomu, aby si jejich žáci a žákyně (děti) snadno a rychle osvojili potřebné znalosti a dovednosti.

Tematické zaměření učebnic: vesmír, návštěva planetária, Greenwich, rodina, povolání, vlastnosti, život v pravěku, pamětihodnosti Evropy, Evropská Unie, cestovní doklady a vše potřebné pro cestu letadlem, bohové Olympu, plavba Titaniku, lidské tělo, nemoci, návštěva u lékaře, pravidla chování v chráněných oblastech, návštěva muzea (the Natural History Museum in London) a další.

Gramatické jevy:  

present simple: Wh-questions (which)

time (hour, minute, second, quarter past, quarter to, AM/PM)

object pronouns (me, you, her, him, it, us, you, them)

capital letters: city name, name nationality,

definite article THE (names of rivers, oceans, seas, islands and groups of mountains)

alphabet

past simple WAS/WERE

ordinal numbers

past simple WAS/WERE (positive and negative sentences, questions)

Wh-questions in past simple

past simple - regular verbs (positive and negative sentences)

can - Can you see (hear, touch, taste, smell...)?

to have (got)/ had headache (...)

everybody - somebody - nobody

everything - something - nothing

the amount of food (a packet of..., a bar of..., a box of..., a piece of... a tin of...)

past simple (questions), past simple (Wh-questions)

may/must, may not/must not

future (to be going to)

 

119 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno