Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Výchova k občanství 6 UČ

Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Kód: 6-90

Učebnice je celkově koncipována v širších souvislostech s dů­ra­zem na mezipředmětovost. Zahrnuta jsou tradiční témata: Ško­la, Obec, Region, Kraj, Naše vlast, Kulturní život, Lid­ská se­tká­ní, Vzta­hy mezi lidmi, Zásady lidského soužití. Zpracována jsou však v šir­ším záběru s odkazy na srovnání způsobu života, postavení a vzta­hů mezi lidmi nyní a v minulosti (ze­jmé­na v ob­do­bí pro­bí­ra­né­ho sta­ro­vě­ku), nechybí paralely s učivem zeměpisu, pří­ro­do­pi­su a uve­de­ní základních pojmů.

139 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno