Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Matematika - Desetinná čísla UČ

Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Kód: 6-22

V nové řadě učebnic a pracovních sešitů matematiky je učivo tematicky rozděleno do 16 celků (4 témata pro každý ročník). Pro každé téma je připravena učebnice a pracovní sešit. Řada je vytvořena v souladu s RVP ZV. Další učebnice obsahují témata: Základy geometrie, Kladná a záporná učebnice, Dělitelnost, Shodnost, Zlomky a poměr, Procenta a trojčlenka, Rovinné útvary. Hlavní důraz je soustavně kladen na jednoduchost výkladu a na bezprostřední provázanost s praktickým využitím právě probíraného matematického aparátu. Učebnice obsahují dostatek vyřešených návodných úloh k podchycení všech jevů a úloh na procvičení.

79 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno