Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Vlastivěda 4 - Hlavní události nejstarších českých dějin (učebnice)

Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Kód: 4-45

Obsahuje přehledný výklad českých dějin od pravěku po nástup Habsburků na český trůn. Důraz je kladen na významné osobnosti českých dějin. Učebnice je členěna do 14 kapitol, které jsou ukončeny otázkami a úkoly, jimiž se prověří získané znalosti žáků. V textu jsou průběžně zařazeny odkazy na korespondující učivo z dalších předmětů. Kapitoly jsou dále spojeny do pěti dílčích celků, na konci každého úseku najdete přehledné shrnutí probraného učiva s opakovacími otázkami a časovou osou. K získání celkového časového přehledu je zařazena přehledná časová tabulka, vložená na konci učebnice.

99 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno