Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Matýskova matematika 3/7 UČ

Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Kód: 3-35

Sedmý díl učebnice (ZDOKONALUJEME SE V POČÍTÁNÍ DO STA) je zaměřen zejména na důkladné procvičení sčítání a odčítání v oboru 0–100. Probírané učivo dále zahrnuje i početní operace se závorkami a bez závorek, jednoduché příklady na násobení a dělení mimo rozsah malé násobilky, zaokrouhlování na desítky, jednoduché převody jednotek času (hodina, den, týden, měsíc, rok) a první seznámení se zlomky.

Veškeré početní operace na sčítání a odčítání jsou od samého počátku vyvozovány a osvojovány nejen jako početní operace „vedle sebe“ (pamětné sčítání a odčítání), ale i „pod sebou“ (písemné sčítání a odčítání).

64 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno