Menu
  • Zboží (0)
  • Kategorie (0)

Zeměpis 9 - Lidé a hospodářství UČ

Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Kód: 9-75

Učebnice vychází ze znalostí, které žáci získali nejen z učiva zeměpisu předešlých ročníků, ale i dalších předmětů. Seznámí se s problémy a rozdílností světa 20. století, jeho obyvatelstvem, hospodářskou činností a jejím rozdělením. Obsahuje mnoho úkolů, které jsou určeny k procvičení a upevnění učiva. Učebnice využívá fotografií, map, schémat, grafů, tabulek a mezipředmětových vztahů. Závěr je věnován souhrnnému opakování s mnoha projektovými úkoly. Zařazen je klíč, očekávané výstupy a klíčové kompetence.

169 Kč

Potřebujete poradit?

Mgr. Radek Vaníček
Bohunická 52
619 00 Brno